Canities

donec virenti canities abest
morosa
οἰκτίρων πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον

Dessa sidor

RSS

Vad nytt, vad nytt?

2019-03-07
Nu ges även plats för Marc Antoine Muret och hans drama Julius Caesar.
2018-09-17
Jean Dorat har kompletterats med de grekiska texterna ur sin Poematia, som också väntar på sina översättningar.
2018-08-24
Ett antal av Jean Dorats texter, främst grekiska, har transkriberats och lagts till. Alla dessa väntar nu på sina översättningar, se Texter och Ad deum pro sanitate sibi restituta.
2018-08-14
Jean Dorat har kompletterats med Παιάν och Bibliografi.

Innehåll

Här finner man några få ihopskrapade sidor omkring de latinska och grekiska språken. Dessutom i viss mån om antik - och yngre - kultur och vetenskap.A A) Man behöver inte vara alltför skarpögd för att se, att dessa sidor i första hand är till för mig själv. Innehållet får ses som resultaten av mina övningar i att bemästra respektive ämnesområde - i gränslandet mellan entusiasm och eftertanke.

Av menyn kan man skönja en indelning av innehållet, vilken vuxit fram med tiden, i latinskt, grekiskt, vetenskapligt och tekniskt. Under dessa rubriker döljer sig en del verktyg, några undersökningar samt en del förklaringar och - inte minst - kuriosa. För att ge en uppfattning om innehållet och dess struktur, finns det givetvis en översikt.

Form

Sidorna använder sig av en del finesser som är möjliga i detta medium - ibland kan det t.ex. löna sig, att låta markören vila över vissa texter, figurer o.d.. Dock finns alltid en strävan, att skapa korrekt kod, vilken kan innehålla illustrationer gjorda i SVG eller matematiska formler i MathML, som kan skapa problem för vissa, oftast äldre, webbläsare - läs mer på tekniksidan.