Canities

donec virenti canities abest
morosa
οἰκτίρων πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον

Dessa sidor

RSS

Vad nytt, vad nytt?

2017-12-10
Nu bidrar även Joachim du Bellay med sonetterna, som utgör Les Regrets.
2017-11-26
Jean Lemaire de Belges bidrar nu med sin L'Amant Vert och Notre âge est bref.
2017-11-14
Ett litet diktfynd av Hjalmar Söderberg, se Hjalmar Söderberg.
2017-11-05
Svensk översättning av Eutokios' kommentar till Archimedes' Cirkelns mätning, se Eutokios kommentar.

Innehåll

Här finner man några få ihopskrapade sidor omkring de latinska och grekiska språken. Dessutom i viss mån om antik - och yngre - kultur och vetenskapA A) Man behöver inte vara alltför skarpögd för att se, att dessa sidor i första hand är till för mig själv.. Innehållet får ses som resultaten av mina övningar i att bemästra respektive ämnesområde - i gränslandet mellan entusiasm och eftertanke.

Av menyn kan man skönja en indelning av innehållet, vilken vuxit fram med tiden, i latinskt, grekiskt, vetenskapligt och tekniskt. Under dessa rubriker döljer sig en del verktyg, några undersökningar samt en del förklaringar och - inte minst - kuriosa. För att ge en uppfattning om innehållet och dess struktur, finns det givetvis en översikt.

Form

Sidorna använder sig av en del finesser som är möjliga i detta medium - ibland kan det t.ex. löna sig, att låta markören vila över vissa texter, figurer o.d.. Dock finns alltid en strävan, att skapa korrekt kod, vilken kan innehålla illustrationer gjorda i SVG eller matematiska formler i MathML, som kan skapa problem för vissa, oftast äldre, webbläsare - läs mer på tekniksidan.