Vergilius

Låt Vergilius styra ditt liv

Här är några rader, för att underlätta livets vägval:A A) Min enkla lösning av problemet att slumpmässigt dra några rader ur Aeniden.

'iuppiter omnipotens, audacibus adnue coeptis.
ipse tibi ad tua templa feram sollemnia dona,
et statuam ante aras aurata fronte iuuencum
candentem pariterque caput cum matre ferentem, [1]