Vergilius

Låt Vergilius styra ditt liv

Här är några rader, för att underlätta livets vägval:A A) Min enkla lösning av problemet att slumpmässigt dra några rader ur Aeniden.

has, ubi certa sedet patribus sententia pugnae,
ipse quirinali trabea cinctuque gabino
insignis reserat stridentia limina consul,
ipse uocat pugnas; sequitur tum cetera pubes, [1]