Vergilius

Låt Vergilius styra ditt liv

Här följer några rader Vergilius, för att underlätta livets vägval:[1]

munera quae patriis ad me portatis ab oris
uertite ad aenean. stetimus tela aspera contra
contulimusque manus: experto credite quantus
in clipeum adsurgat, quo turbine torqueat hastam.

Det finns också en länk till detta ställe.