Vergilius

Låt Vergilius styra ditt liv

Här är några rader, för att underlätta livets vägval:A A) Min enkla lösning av problemet att slumpmässigt dra några rader ur Aeniden.

tyrrhidae iuuenes, medio dux agmine turnus:
ceu septem surgens sedatis amnibus altus
per tacitum ganges aut pingui flumine nilus
cum refluit campis et iam se condidit alueo. [1]