Vergilius

Låt Vergilius styra ditt liv

Här är några rader, för att underlätta livets vägval:A A) Min enkla lösning av problemet att slumpmässigt dra några rader ur Aeniden.

lucus in urbe fuit media, laetissimus umbra,
quo primum iactati undis et turbine poeni
effodere loco signum, quod regia iuno
monstrarat, caput acris equi; sic nam fore bello [1]