Vergilius

Låt Vergilius styra ditt liv

Här är några rader, för att underlätta livets vägval:A A) Min enkla lösning av problemet att slumpmässigt dra några rader ur Aeniden.

et uia uix tandem uoci laxata dolore est:
'non haec, o palla, dederas promissa parenti,
cautius ut saeuo uelles te credere marti.
haud ignarus eram quantum noua gloria in armis [1]