Vergilius

Låt Vergilius styra ditt liv

Här är några rader, för att underlätta livets vägval:A A) Min enkla lösning av problemet att slumpmässigt dra några rader ur Aeniden.

inruit aduersaque ingens apparuit hasta.
cui liger:
'non diomedis equos nec currum cernis achilli
aut phrygiae campos: nunc belli finis et aeui [1]