Vergilius

Låt Vergilius styra ditt liv

Här är några rader, för att underlätta livets vägval:A A) Min enkla lösning av problemet att slumpmässigt dra några rader ur Aeniden.

immanisque gela fluuii cognomine dicta.
arduus inde acragas ostentat maxima longe
moenia, magnanimum quondam generator equorum;
teque datis linquo uentis, palmosa selinus, [1]