Vergilius

Låt Vergilius styra ditt liv

Här är några rader, för att underlätta livets vägval:A A) Min enkla lösning av problemet att slumpmässigt dra några rader ur Aeniden.

argiuum, uestras spes uritis. en, ego uester
ascanius!' - galeam ante pedes proiecit inanem,
qua ludo indutus belli simulacra ciebat.
accelerat simul aeneas, simul agmina teucrum. [1]