Vergilius

Låt Vergilius styra ditt liv

Här följer några rader Vergilius, för att underlätta livets vägval:[1]

iussa time neu praeceptis parere recusa):
hic, ubi disiectas moles auulsaque saxis
saxa uides, mixtoque undantem puluere fumum,
neptunus muros magnoque emota tridenti

Det finns också en länk till detta ställe.