Vergilius

Låt Vergilius styra ditt liv

Här är några rader, för att underlätta livets vägval:A A) Min enkla lösning av problemet att slumpmässigt dra några rader ur Aeniden.

contigerat, placida laxabant membra quiete
sub remis fusi per dura sedilia nautae,
cum leuis aetheriis delapsus somnus ab astris
aera dimouit tenebrosum et dispulit umbras, [1]