Vergilius

Låt Vergilius styra ditt liv

Här följer några rader Vergilius, för att underlätta livets vägval:[1]

'parcite iam, rutuli, et uos tela inhibete, latini.
quaecumque est fortuna, mea est; me uerius unum
pro uobis foedus luere et decernere ferro.'
discessere omnes medii spatiumque dedere.

Det finns också en länk till detta ställe.