Vergilius

Låt Vergilius styra ditt liv

Här är några rader, för att underlätta livets vägval:A A) Min enkla lösning av problemet att slumpmässigt dra några rader ur Aeniden.

in mensam laeti libant diuosque precantur.
deuexo interea propior fit vesper olympo.
iamque sacerdotes primusque potitius ibant
pellibus in morem cincti, flammasque ferebant. [1]