Vergilius

Låt Vergilius styra ditt liv

Här är några rader, för att underlätta livets vägval:A A) Min enkla lösning av problemet att slumpmässigt dra några rader ur Aeniden.

ducitur infelix aeuo confectus acoetes,
pectora nunc foedans pugnis, nunc unguibus ora,
sternitur et toto proiectus corpore terrae;
ducunt et rutulo perfusos sanguine currus. [1]