Trigonometri

Trigonometriska termer

missing or not supported by your browser!

Äldre[1] trigonometriska termer och deras moderna motsvarigheter[2]:

AB Radius eller sinus totus = 100 000 1
BD Tangens tan φ
CE Sinus sin φ
AE Sinus complementi cos φ
EB Sinus versus eller Sagitta 1 - cos φ
AD Secans eller hypothenusa 1 cos φ