Trigonometri

Trigonometriska termer

Objects are not supported by your browser!

Äldre trigonometriska termer och deras moderna motsvarigheter[1]:

AB Radius eller sinus totus = 100 000 1
BD Tangens tan φ
CE Sinus sin φ
AE Sinus complementi cos φ
EB Sinus versus eller Sagitta 1 - cos φ
AD Secans eller hypothenusa 1 cos φ

Med äldre avses här tiden när Hedræus verkade.