Tekniskt

Teknik för dessa sidor och deras skapande

Webbteknik

HTML5

Alla statiska sidor är ursprungligen kodade i TEI - som kan tyckas vara ett lämligt val för sidor som dessa - och transformeras till XHTML5 (HTML5 serialiserad som XML) med hjälp av XSLT. Detta innebär, att sidorna kan tolkas såsom antingen XHTML eller HTML med samma resultat. Dessa sidor serveras av av webbservern såsom application/xhtml+xml, men innehåller för säkerhets skull en meta-tagg, som anger typen till text/html. Detta förfarande går under benämningen polyglot markup.

Med bedrövelse får man även konstatera, att varken Internet Explorer, Chrome eller Opera klarar MathML. För att råda bot på detta, gjordes ett försök med de sidor, som använder MathML. Dessa försågs med kod, för att ladda in MathJax, som skulle hjälpa webbläsarna, att visa matematiken lite snyggare, men tyvärr fungerade detta inte tillfredsställande i kombination med grekisk notation.

Typsnitt

För att få webbläsare att visa texten såsom är tänkt, anges i stilmallen (CSS) ett typsnitt som laddas ned av webbläsaren. Skulle detta inte lyckas är texten uppmärkt med avseende på språk, vilket låter användaren själv välja ett typsnitt lämpligt för t.ex. grekiskan.

Tillgänglighet

Sidorna eftersträvas att vara tillgängliga i största möjliga mån enligt de principer som finns. Kravet på ett enkelt språk, faller tyvärr i området som behandlas på dessa sidor. Den röda och gröna färgen, kanske är lite olycklig ur ett tillgänglighetsperspektiv (det finns en annan röd och gul uppsättning, som i detta avseende vore ett bättre val), men färgerna skall förhoppningsvis endast tillföra estetiska värden.

Att skriva Grekiska på dator

UTF-8

För att datorn skall klara av grekiska används relevanta delar av UTF, som är det enda raka numera. Därtill behöver man ett typsnitt - det finns även andra typsnitt och faktiskt ännu fler typsnitt. För själva skrivandet finns det två möjligheter, antingen pre-accented characters eller combining diacritics. För den första används en inmatningsmetod som bygger på dead keys, dvs. som på en gammal skrivmaskin. Detta är det förfarande som jag använder för GNU/Linux. För Windows Vista använder jag combining diacritics, eftersom detta förmodligen är det enda som kan fungera där. Dessa olika system har lite olika egenskaper[1], men båda ger en grekisk text som även ser ut som en sådan. Utöver de följande instruktionerna finns också mycket bra - och än mer dåligt - att hämta på Internet.

Mina tangentbord

I mina, nedan beskrivna,A A) Dessa instruktioner börjar bli lite gamla, men aktualiserandet får dröja, tills systemen, som dessa sidor skrivs på, har förnyats. tangentbord bör man särskilt notera, att det grekiska frågetecknet, ;, ligger på ?-tangenten (AltGr-Skift), spiritus ligger på accent-tangenten, men med AltGr, använd ~ och inte ^ samt, slutligen, ligger grekiskt semikolon på kolon-AltGr. Tangentbordet är också anpassat för att skriva grekiska siffror. dvs. om man trycker på 1 visas α och på samma sätt för övriga siffror. Trycker man ned Skift-tangenten så får man tiotalssiffror och med AltGr-tangenten får man hundratal. Alltså kan man på ett enkelt sätt skriva alla tal upp till 999. Sedan får man eventuellt pryda dem med streck över eller någon apostrof för att markera att det är tal och inte text.

Instruktioner för Linux

Dead keys

Är den teknik som används här, dvs. när man skriver skriver man in de diakritiska tecknen först och därpå själva bokstaven. Som nämns nedan är ordningen viktig på de diakritiska tecknen: Först subscriptum, sedan accent och sist spiritus.

X11

Eftersom de grekiska tangentbord man normalt hittar är baserade på det amerikanska och många av tangenterna då hamnar på osvenska ställen, följer här ett tangentbord, baserat på det vanliga svenska tangentbordet /etc/X11/xkb/symbols/se. Detta kallas /etc/X11/xkb/symbols/se_GRB B) Var de olika filerna ligger varierar efter version av system..

Följande kommando låter en växla mellan de olika tangentborsuppsättningarna: setxkbmap "se_GR,se_GR" -variant ",gr" -option "grp:ctrls_toggle,grp_led:scroll"

I princip betyder det ovanstående kommandot, att man kan växla mellan det svenska och det grekiska tangentbordet genom att trycka på de båda kontrolltangenterna samtidigt och att då scroll-lampan tänds som en indikation för det grekiska.

När detta fungerar, kan man lägga in följande i /etc/X11/xorg.conf, under Section "InputDevice", så sker tangentbordsinställningen vid start av X: Option "XkbLayout" "se_GR,se_GR" Option "XkbVariant" ",gr" Option "XkbOptions" "grp:ctrls_toggle,grp_led:scroll"

Se också till att ha originalfilen säkerhetskopierad och se upp, då även systemet skapar filer med namn som xorg.conf.*! För att testa filen kan man starta datorn utan X och sedan använda kommandot startx.

Vill man därefter se hur tangentbordet disponeras, kan man använda kommandot /usr/bin/xkbprint :0.0 -ll 1 -lg 2 -o layout.ps som genererar en PostScript-fil - här layout.ps. I kommandot anger man efter -lg vilken group man vill se, i detta fall 2, den grekiska varianten. Med -ll anges shift level dvs. hur tangentbordet ser ut när olika skifttangenter hålls nere: 1, inga; 2, Skift; 3, AltGr; 4, AltGr och Skift.

KDE

För att använda KDE:s tangentbordshantering behövs i /etc/X11/xkb/rules/xfree86.lst följande: se_GR Sweden (with polytonic greek) och lite annat i kontrollcentret, men eftersom detta inte behövs när man ändrar i X, så avmarkeras det som heter Enable keyboard layouts och Enable xkb options för tangetbordet och man använder sig av de båda kontrolltangenterna enligt ovanstående.

Gnome

För Gnome läggs filen i /usr/share/X11/xkb/symbols/. Annars är det inga problem. Fungerar det inte med de båda kontrolltangenterna, så kan t.ex. de båda skifttangenterna användas (byt ctrls mot shifts ovan).

Instruktioner för Windows Vista

Combining diacritics

Är den teknik som används här, dvs. när man skriver, skriver man in själva bokstaven först och därpå de diakritiska tecknen. Observera att ordningen är viktig på de diakritiska tecknen: Först spiritus, sedan accent och sist subscriptum.

Skapa tangentbord

För att generera ett tangentbord används med fördel Microsofts eget program Microsoft Keyboard Layout Creator. Man kan sedan skapa sig sina egna tangentbord, så som jag gjort. Min tangentbordsfil (.klc) kan läsas in i programmet, om man vill studera eller förändra tangentbordet.

När man är nöjd skapar man det som behövs för att installera tangentbordet. I MSKLC:s meny väljer man då Project > Build, vilket genererar en katalog med ett installationsprogram. En del varningstext genereras, men i regel inget av vikt. Installationsprogrammet och bilder som visar dispositionen av tangenterna har jag i mitt fall komprimerat till en zip-fil.

Installera tangentbord

Vid installation kör man programmet setup.exe som finns i tangentbordets katalog. Därpå finns tangentbordet tillgängligt i datorn, men nu måste man komma åt det. Alltså börjar en lång vandring med början i kontrollpanelen: Control Panel > Regional and Language > Keyboards and Languages > Change Keyboards ... > General > Add > Greek > Keyboard > Greek Polytonic for Swedish Layout och så tillbaka genom att godkänna alla förändringar.

Sedan gäller det att hitta language bar som förmodligen gömmer sig som ett sv i tool bar (listen längst ned på skärmen). Där kan man sedan välja tangentbord.

Detta tangentbord skapar filer (i Notepad) med tecknen kodade med combined diacritics, vilket inte är detsamma som precombined diacritics. Hursomhelst kan man skriva ordentlig grekiska i t.ex. WordPad. Observera att vissa typsnitt kan ha problem med combined diacritics, dock verkar de vanligaste typsnitten i Windows klara det.