Jacques Peletier du Mans

Matematiker, läkare, grammatiker och humanistisk poet

Hans liv

Jacques Peletier du Mans (även Pelletier), föddes i Le Mans 25 juli 1517 och avled i Paris 1582 eller 1583. Han var matematiker, läkare, grammatiker och humanistisk poet i Frankrike. Han var även medlem av Plejaden, en grupp diktare i Frankrike under renässansen.

Hans verk

Peletier författade skrifter inom vitt skilda områden och följande lista presenterar ett urval. För en fullständigare lista, se t.ex. Clément Jugé.[1]

Litterära och poetiska verk

Matematiska och aritmetiska verk

Ortografiska verk