Nicole Estienne

Fransk författarinna

Hennes liv

Madame Lyebault, teckning från 1573 (i större format hos BnF - Gallica)

Nicole Estienne föddes omkring 1542 i Paris, som dotter till läkaren och senare boktryckaren Charles EstienneA A) Charles Estienne, 1504-1564, fransk läkare, boktryckare och författare i Paris. samt dennes hustru Genevieve de Berly. Fadern var bror till Robert EstienneB B) Robert Estienne, ca 1503-1559, fransk boktryckare och lexikograf i Paris och sedemera i Genève. och båda ingick i boktryckarfamiljen Estienne i Paris.

Charles Estienne, Nicoles Estienne far, som 1542 hade blivit medicine doktor och undervisat i anatomi vid medicinska fakulteten i Paris, fick, sedan hans bror, Robert Estienne, lämnat Paris i slutet av 1550, ta över dennes boktryckeri. Här kom han även att ge ut en del egna verk inom bl.a. medicin och botanik.[1] Han hamnade senare på obestånd och dog ruinerad 1564.

Inledningsvis var Nicole Estienne förlovad med läkaren och författaren Jacques Grevin,C C) Jacques Grévin, 1538-1570, fransk läkare, författare och dramatiker. som beskrev sin kärlek i L'Olimpe de Jacques Grévin, de Clermont en Beauvaisis, ensemble les autres euvres poëtiques dudict auteur[2] — av detta kom Nicole Estienne, att ibland kallas Olympe. Grévin tvingades emellertid 1560 fly Frankrike för sin protestantiska tros skull.[3] Möjligen på grund av detta eller Nicole Estienne fars obestånd slogs förlovningen upp och hon gifte sig i stället 1561 med läkaren och författaren Jean Liébault.D D) Jean Liébault, ca 1535 - 1596, fransk läkare, samman­ställde flera verk inom medicin och agronomi.

Nicole Estinnes, eller Liébaults, senaste kända spår i litteraturen härrör från 1588 och hon kom att avlida före sin make, som dog 1596.

Hennes verk

Nicoles Estiennes författarskap ägnas, utöver inledande dikter i andra författares verk, åt kvinnans roll i samhället, med titlar, som bl.a. de förlorade Le mépris d’amour och L’Apologie ou Défense pour les femmes contre ceux qui les méprisent samt Les Stanzes du Mariage och Les Misères de la Femme Mariée.

År 1573 gavs Les premieres œuvres de Philippes Des Portes ut, som innehåller Stances du Mariage,[4] där DesportesE E) Philippe Desportes, 1546-1606, fransk poet. skildrar äktenskapet, såsom ett mannens ok. Då, som alltid, var kvinnofrågan, querelle des femmes, flitigt debatterad[5] och Nicole Estienne ser sig föranledd till två svar, Les Stanzes du Mariage, som förblev outgiven, och Les Misères de la Femme Mariée, som gavs ut posthumt någon gång mellan 1590 och 1610.[6]

Les Stanzes du Mariage

Äktenskapet försvarar Nicole Estienne i Les Stanzes du Mariage,[7], som emellertid aldrig gavs ut — det är i stort ett svar vers för vers på Desportes' Les Stances du Mariage, vilket visas av en av översättningarna. Hon beskriver, att av Guds gåvor rien n'approche en douceur la Loy du Mariage. Och att Gud skapade för mannen kvinnan, de mille & mille dons & de grace il l’orna, och mycket mer. Dessutom ingöt Gud i mannen en önskan, att prendre femme & l’aimer tout ainſi que ſoy meſme !

Hon fortsätter: ni män kan gifta er med en rik kvinna, som ger er barn och rendant de vous & d’eux la gloire dilatee. Däremot har en fattig kvinna i sitt hjärta plus d’amour, plus de foy, plus de crainte & douceur, men ni kan i stället ta er en vacker hustru, y admirant de Dieu l’artifice & l’ouurage, fast med en oskön hustru, vet ni, att son amour enuers vous iamais ne varira,

Avslutningsvis, menar hon, att man inte skall lyssna på forna gudar, som likt Jupiter estoit vn ruffien & paillard inconstant . Kristus, å sin sida, il honora la Nopce & le ſaint Mariage,aimons le Mariage & ſon chaste flambeau, undertecknat med anagrammet j'estonne le ciel

Till sin form består Les Stanzes du Mariage av alexandriner[8] i sexradiga strofer och har rimställningen a a B c c B.

Les Misères de la Femme Mariée

Män, som plågar sina hustrur, angriper Nicole Estienne i den posthumt ugivna Les Misères de la Femme Mariée[9] — med undertiteln Où se peuuent voir les peines & tourmens qu'elle reçoit durant sa vie. Här beskriver hon, hur Gud gav kvinnan åt mannen pour fidele compagne & non comme ſeruante , fast man hade changé tes douces loix en dure tyrannie , när on ſonge ſeulement aux biens & au lignage — och tänk att bli subiette à vn vieillard remply de cruauté .

Skulle kvinnan vara sage, de rare eſprit & de bon iugement , så skulle, även om man sökte likt DiogenesF F) Diogenes från Sinopeomkring 412 f.Kr.-omkring 323 f.Kr., grekisk filosof, som var den mest kände representanten för den kyniska skolan.. med ljus och lykta en passande man för henne, resultatet bli, qu'on deſpendroit le temps & la lumière en vain .

Den unge mannen, däremot, även om han deſpendra ſon argent ſans qu'il amaſſe rien , skulle alltid finna en annan kvinna, medan elle ſeulle entretient ſa petite famille , när han är fattig. Och den rike mannen är det tvunget, d'obeir à l'inſtant à tout ce qu'il commande

Slutligen tar hon upp vedermödorna, que ceſte pauure femme endure en ſa groſſeſſe .

Till sin form består även Les Misères de la Femme Mariée av alexandriner i sexradiga strofer, men har rimställningen A A b C C b.