Bibliotek

EPUB-biblioteket

Syfte

Det finns vissa fördelar med att kunna ta med sig referensbiblioteket vart man går. Detta EPUB-biblioteks utbud förväntas fylla en förmodad brist i utbudet hos dem som inom detta område erbjuder sina tjänster - ett ord som numera har en unken lukt av pekuniär motprestation över sig. Ingen skall behöva irra blint omkring utan sina favorittexter!

Utbyggnaden av detta bibliotek går efter den riktlinje som kejsar AugustusA A) Gaius Octavius Thurinus, 63 f.Kr.-14 e.Kr., kejsare i Rom. på sin tid drog upp: Sat celeriter fieri quidquid fiat satis bene[1].

Innehåll

FörfattareVerkSpråkStorlekUtgåva
Aristophanes Foglarne Svenska 617,4k 2015-04-07
Thukydides Perikles Liktal Svenska 537,4k 2013-10-01
Henry George Liddell An Intermediate Greek-English Lexicon Engelska 4,0M 2014-10-05
Charlton T. Lewis An Elementary Latin Dictionary Engelska 3,4M 2013-03-15
Marchant, E.C. Commentary on Thucydides Book 1 Engelska 1,3M 2011-04-15
Homeros Iliaden Grekiska 1,6M 2011-04-15
Homeros Odysséen Grekiska 1,5M 2011-04-15
Platon Sokrates' försvarstal Grekiska 1,2M 2011-04-15
Thucydides Kriget mellan Sparta och Athen Grekiska 1,7M 2011-04-15
M. Manilius Astronomica Latin 106,6k 2011-04-15
L. Annaeus Seneca Phaedra Latin 30,1k 2011-04-15
P. Vergilius Maro Aeneiden Latin 234,7k 2011-04-15

Teknik

Böckerna här levereras alltså i ett format kallat EPUB, som bygger på en standard för böcker i elektroniskt format. För den händige, finns det en liten gör det själv-beskrivning av själva formatet.

Texterna här är oftast hämtade från Perseus, eftersom dessa texter är tillgängliga TEI-kodade, vilket underlättar översättningen och sammanställningen till EPUB-formatet.B B) Ett bash-skript sköter översättningen med hjälp av en XSL-transformation och ett Perl-skript, som genererar filerna content.opf och toc.ncx, slutligen packas allt i en EPUB fil.

Man kan notera, att de grekiska texterna storleksmässigt är väsentligen större än övriga texter. Detta orsakas av det typsnitt, vilket klarar av grekisk text, som är bifogat. Ett sådant typsnitt verkar saknas i många läsare, så med dessa texter bifogas typsnittet Gentium, medan typsnittet Cardo änvänds, där metriska symboler fordras.

För att läsa dessa böcker i EPUB-format, krävs en läsare, vilka antingen finns som särskilda läsplattor eller som programvara till vanliga och andra datorer. Som exempel på sådana programvaror, kan Calibre och Adobe Digital EditionsC C) Denna används även i t.ex. Sonys läsplattor. nämnas. Dessutom finns det för webbläsare tillägg som kan läsa EPUB-filer.

Den, som inte kan eller vill använda en EPUB-läsare, kan även packa upp EPUB-filerna (unzip) och ur dessa endast kopiera XHTML- och CSS-filerna ur OEBPS-katalogen (behöver man fonterna kopiera man även font-katalogen). Därefter laddar man den kopierade index-filen i sin webbläsare.