Jean Lemaire de Belges

Vallonsk poet och historiker

Hans liv

Jean Lemaire de Belges, föddes omkring 1473 i Belges (idag nordfranska Bavay), Han uppfostrades i Valenciennes av Jean Molinet,A A) Jean Molinet, 1435-1507, fransk diktare, krönikes­krivare och kompositör. vars nevö eller gudson[1] han var. Efter sin grundläggande utbildning slutförde han sina studier i Paris.

Genom studierna behärskade han bl.a. ett flertal språk och trädde 1498 i tjänst hos hertig Pierre II av BourbonB B) Pierre II de Bourbon, 1438-1503, från 1488 hertig av Bourbon.. När denne beskyddare avled 1503, levererar Lemaire sitt första poem, Le Temple d'Honneur et des Vertus, ett allegoriskt lovtal över den avlidne. Han tillägnar detta poem Louis de Luxembourg-LignyC C) Louis de Luxembourg-Saint-Pol, 1418-1475, fransk inflytelserik adelsman., som också tar den begåvade poeten under sitt beskydd, men avlider själv senare samma år. Lemaire författar då La plainte du désiré, där han beklagar sin beskyddares död.

Det Kongelige Bibliotek Gl. kgl. S. 1633 4° Folio 33v

Då detta verk inte röner väntad uppskattning, fortsätter han sin bana som poet hos Margareta av Österrike,D D) Margareta av Österrike, 1480-1530, dotter till Maximilian I av Österrike, gift med frankrikes tronföljare, gift med spaniens tronföljare Johan och gift med Filibert II av Savojen. Styrde Savojen och var regent av Nederländerna. hertiginnan av Savojen. När så Hertig Philibert II av SavojenE E) Filibert II av Savojen, 1480-1504, hertig av Savojen från 1497. dör i en olycka 1504, påbörjar Lemaire det omfattande verket La Couronne Margaritique, i vilket han, såsom tio nymfer i metaforens form, hyllar de tio mest framstående karaktärdragen hos hertigen av Savojens gemål. För att ytterligare trösta den bedrövade Margareta, författar han 1505 även det lättsammare verket Les Épîtres de l'Amant Vert, vilket blir hans mest uppskattade verk - då som nu. Han komponerar även devisen Fortune infortune fort une För Margareta.

Under tiden i Savojen besöker han ett par gånger även Italien - Rom, Florens och Venedig. Dessa resor ger honom möjlighet, att i arkiven studera dokument, vilka kommer till användning för hans monumentala verk L'illustration des Gaules et singularités de Troie. Och vid Philippe den skönesF F) Filip I av Kastilien (Filip den sköne), 1478-1506, kung av Kastilien från 1504 och bror till Margareta av Österrike.Filip II av Burgund, 1342-1404. bortgång författar Lemaire Regrets de la dame infortunée sur le trépas de son très cher frère.

1507 följde han som sekreterare Margareta, som blivit Nederländernas regent, till Mechelen och, när Molinet dör samma år, tar han över uppdraget som historiograf för huset Bourgogne.

1512 lämnade Lemaire Margaretas tjänst, för att bli historiograf hos Anna av BretagneG G) Anna av Bretagne, 1477-1514, hertiginna av Bretagne (1488-1514), och Frankrikes drottning såsom gift med Karl VIII och Ludvig XII. i Blois. Där slutförde han bl.a. Illustration de Gaule et Singularité de Troie och hans sista verk Traité de la Concorde des deux langages, en allegorisk berättelse om de kulturella och språkliga grälen mellan Frankrike och Italien. När Anna så dör 1514, slutar spåren av Jean Lemaire de Belges och han är död senast 1524.

Hans verk

Ett urval av titlar ur Jean Lemaire de Belges' produktion. Hans skrifter har utgivits av bl.a. J. StecherH H) Jean Stecher, 1820-1909, belgisk filolog. (fyra band 1882-91). Vidare saluförs en del av Librairie Droz i Genève, som vet hur man lagerhåller böcker.

Internet Archive

Libris