Latinskt

De latinska sidornas innehåll

Sidorna under denna rubrik har mer eller mindre med det latinska språket att göra, antingen är det sprunget ur språket eller avfattat på språket. Dessutom finns här en del verktyg för nyttjandet av detta språk.

Innehåll

  • Latinska verb - Att konjugera latinska verb (på latin).
  • Latinsk metrik - Metrisk analys av latinsk poesi (på engelska).
  • Arithmetica - Operationes fundamentales arithmeticae (på latin).
  • Sortes vergilianae - Spådomar ur Virgilius' Aeneiden (på svenska).
  • Horatius - Den romerske lyriske poeten (på latin).
  • Manilius - En romersk poet och astrolog (på svenska).
  • De Figuris - Carmen de figuris vel schematibus (på latin).

Tidigare har här funnits ett index till Swensk-Latinsk Ordbok - Utarbetad af Christian Cavallin, men numera finns annat håll ordbokens text och en tillhörande avancerad sökfunktion.