Latinska verb

Verbval

Notera: Deponens, halvdeponens och skriv själv är inte klart och resten är inte kontrollerat ...