Canities

donec virenti canities abest
morosa
οἰκτίρων πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον

Dessa sidor

RSS

Vad nytt, vad nytt?

2015-11-08
Eutokios' kommentar till Archimedes' Cirkelns mätning, grekisk text och inledning, se Eutokios.
2015-09-14
Översättning av kapitlet om kordaberäkningar i Ptolemaios' Almagest, se Kordaberäkningarna.
2015-06-15
Glimstedts översättning av Diofantos första bok är numera ordentligt digitaliserad (Glimstedts översättning). Eftersom den nu inte bara är avfotograferad, består den av mycket MathML-kod, så man bör vara noga med valet av webbläsare, se Tekniskt.
2015-05-17
Alla statiska sidor är nu baserade på TEI och serveras som XHTML5 (HTML5 serialiserad som XML).

Innehåll

Här finner man några få ihopskrapade sidor omkring de latinska och grekiska språken. Dessutom i viss mån om antik - och yngre - kultur och vetenskapA A) Man behöver inte vara alltför skarpögd för att se, att dessa sidor i första hand är till för mig själv.. Innehållet får ses som resultaten av mina övningar i att bemästra respektive ämnesområde - i gränslandet mellan entusiasm och eftertanke.

Av menyn kan man skönja en indelning av innehållet, vilken vuxit fram med tiden, i latinskt, grekiskt, vetenskapligt och tekniskt. Under dessa rubriker döljer sig en del verktyg, några undersökningar samt en del förklaringar och - inte minst - kuriosa. För att ge en uppfattning om innehållet och dess struktur, finns det givetvis en översikt.

Form

Sidorna använder sig av en del finesser som är möjliga i detta medium - ibland kan det t.ex. löna sig, att låta markören vila över vissa texter, figurer o.d.. Dock finns alltid en strävan, att skapa korrekt kod, vilken kan innehålla illustrationer gjorda i SVG eller matematiska formler i MathML, som kan skapa problem för vissa, oftast äldre, webbläsare - läs mer på tekniksidan.