Grekiskt

De grekiska sidornas innehåll

Sidorna under denna rubrik har mer eller mindre med det grekiska språket att göra, antingen är det sprunget ur språket eller avfattat på språket. Dessutom finns här en del verktyg för nyttjandet av detta språk.

Vad gäller översättningarna, får de betraktas som övningar och att återspegla vad Diofantos säger i inledningen av Arithmetica: ταχεῖα γὰρ εἰς μάθησιν ἐπιθυμία προσλαβοῦσα διδαχήν.

Innehåll

  • Grekisk metrik - Metrisk analys av homerisk hexameter (på grekiska).
  • Foglarne - Hjalmar Säves översättning från 1869 av Aristophanes komedi (på svenska).
  • Perikles' liktal - Perikles Liktal av Thukydides i översättning av Fredrik Horn (på svenska).
  • Archimedes - En grekisk matematiker, astronom och ingenjör (på svenska).
  • Diofantos - En grekisk matematiker (på svenska).
  • Euklides - En grekisk matematiker (på svenska).
  • Pappos - Om bins geometriska kunskaper (på svenska).
  • Ptolemaios - En grekisk astronom, geograf och matematiker (på svenska).
  • Greek numbers - Greek numbers and their conversion (på engelska).
  • Παραβολή - Från paraballein till parabel (på svenska).

Tidigare har här funnits ett index till Svenskt-grekiskt lexikon - utgifvet af C. W. Linder och C. A. Walberg, men numera finns på annat håll ordbokens text och en tillhörande avancerad sökfunktion.

Originaltexterna kan vara försedda sin textkritiska apparat, vilket visas genom Apparatknapp-ikonen, som är klickbar, och översättningar kan finnas i flera språk, vilket framgår av Språkknapp-ikonen, som också är klickbar. Båda förutsätter emellertid JavaScript.