Franskt

De franska sidornas innehåll

Några vittra fransmän — ett väldigt begränsat och speciellt urval, men spänner likväl över flera sekler.

Innehåll

  • Guillaume de Machaut - En medeltida fransk poet och kompositör. (på svenska).
  • Jean Lemaire de Belges - Vallonsk poet och historiker verksam kring 1500. (på svenska).
  • Jean Dorat - Fransk författare och grecist verksam under 1500-talet. (på svenska).
  • Joachim du Bellay - En fransk författare verksam under renässansen. (på svenska).
  • Marc Antoine Muret - En fransk humanist verksam under renässansen. (på svenska).
  • Jacques Peletier du Mans - En fransk matematiker, läkare, grammatiker och humanistisk poet verksam under renässansen. (på svenska).
  • Nicole Estienne - Nicole Estienne. Fransk författarinna verksam under 1500-talets andra hälft. (på svenska).