Tyskt

De tyska sidornas innehåll

Några vittra tyskar — ett väldigt begränsat och speciellt urval, men lär likväl spänna över flera sekler.

Innehåll

  • Hieronymus Wolf - En tysk filolog och humanist verksam under 1500-talet. (på svenska).

Fler lagom bortglömda tyskar och tyskor — eller tyskspråkiga personer — följer, t.ex. Gotthold Ephraim Lessing, som ju redan är representerad genom Archimedes' boskapsproblem och givetvis Christoph Martin Wieland.