3D-figurer för Elementa XI-XII

och två av Lundgrens figurer

3D-figurer

Vid konstruktionen av vissa av Elementas figurer skapades ett program, för att rita figurerna i perspektiv. När man gör detta skapas ett fiktivt öga, varifrån figurerna betraktas och figurerna får då ett naturligt utseende i två dimensioner.

Men om man inser, att då ögat placeras vid två, något förskjutna, punkter och de båda vyerna ritas upp med olika färger, kan en tredimensionell figur skapas - en så kallad anaglyfbild, vilken kan betraktas med de glasögon som erfordras. Här skall glasögonen ha ett rött glas och ett glas i dess komplementfärg cyan. Välj Cyan-Röd eller Röd-Cyan (vänster-höger), beroende på hur glasögonen ser ut.

Figur Monokrom Cyan-Röd Röd-Cyan

Notera, att det inte är alla figurer som är specifikt tredimensionella och att sfärerna inte återges annat än med sina konturer.