Astronomiska Instrument

Ett urval

Astrolabium för Göteborgs latitud

Astrolabium

Ett astrolabium är ett astronomiskt instrument som används för att bestämma himlakroppars lägen och beräkna tiden på dygnet, alternativt kan man med astrolabiet om tiden är känd bestämma longituden. De äldsta astrolabierna är från medeltiden men principen är känd från antiken.

Equatorium

Ett equatorium är ett medeltida astronomiskt instrument använt av astronomer och astrologer under medeltiden för att fastställa planeters positioner.

Vertikalt deklinerande solur vid Korsvägen i Göteborg

Solur

Ett solur är ett instrument för att bestämma tid med hjälp av solen.

Armillarsfär hos Nationalmuseum i Köpenhamn

Armillarsfär

En armillarsfär är en modell över himmelssfären, som återger astronomiska storcirklar och fundamentalplan.

Torquetum

Ett torquetum eller turquet är ett komplext och sofistikerat instrument utmärkande för medeltida astronomi och den Ptolemeiska traditionen. Det används för mätningar av tre olika astronomiska koordinater: efter horisonten, ekvatorsplanet eller ekliptikan.